ONSDAG 10 MARS 2021

Årsmöte framflyttat till i höst

Årsmötet för Götene idrottshistoriska sällskap kommer att hållas först under hösten.

Med den situation vi har nu så är det ingen som helst brådska, och från Westgöta idrottshistoriska sällskap har man uppmanat oss att avvakta till hösten, säger Götene-sällskapets ordförande Fredrik Larsson.
Vid det kommande årsmötet 2021 ska alltså år 2020 summeras. Och det är i ärlighetens namn inte mycket att summera.
-Det kommer nu som bekant inte an på sällskapet utan på situationen i landet och världen med covid -19, fortsätter Larsson.

Efter årsmötet i februari 2020 kunde man endast ha några tillfällen med Sportbänk under hösten.

I bästa fall fysiskt

I ett medlemsutskick som gick ut alldeles i början av 2021 hette det att årsmötet skulle genomföras per capsulam (skriftligt, via mail) i slutet av mars månad. Så blir det alltså inte. I bästa fall kan man under hösten genomföra årsmötet fysiskt. I annat fall genom den tidigare planerade kommunikationen via mail.

Ställa om

Fredrik Larsson konstaterar vidare att man från paraplyorganisationen Westgöta idrottshistoriska sällskap - som innefattar 19 idrottshistoriska sällskap i Västergötland - har uppmanat till att ställa om istället för att ställa in. Att satsa mer på de digitala möjligheter som finns idag.

Samtidigt ska man vara medveten om att de flesta av våra medlemmar är äldre och alla är inte så hemma i den digitala världen Min förhoppning är att vi ska kunna ha idrottscaféer under hösten som vanligt i Centrumhuset, Götene, men vi vet ju fortfarande inte hur det blir.

Medlemsresa

-Vi menar som tidigare att det i nuläget inte finns något alternativ till att helt ligga nere med verksamheten tills situationen har ändrats till det bättre, avslutar Fredrik Larsson. Westgöta idrottshistoriska sällskap planerar en medlemsresa till Finnkampen i friidrott i Stockholm i början av september.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene idrottshistoriska sällskap