TISDAG 9 MARS 2021

Minskad smittspridning i Västra Götaland

Förra veckan minskade smittspridningen i Västra Götalandsregionen med 18 %, från 5964 covid-19 fall vecka 8 till 4890 fall vecka 9.

Under förra veckan varnade regionen för en ökad smittspridning i samhället då antalet fall mot veckan innan hade ökat med 25%, men när siffrorna nu redovisas för vecka 9 visar dom att kurvan än en gång är på väg ner i rätt riktning.

Många gör stora insatser för att hålla nere smittspridningen, men vi har ett gemensamt ansvar och våra val får konsekvenser. Jag vill att alla följer såväl nationella som regionala rekommendationer. Minska dina kontakter med andra. Håll avstånd i alla lägen och använd munskydd om det inte är möjligt. Och använd alltid munskydd i kollektivtrafiken, sa smittskyddsläkare Thomas Wahlberg i förra veckan.
På sjukhusen i Västra Götalandsregionen fanns idag totalt 295 inneliggande patienter med positiv covid-19, varav 48 på IVA.

NU-sjukvården: 49 personer varav 3 på IVA
Sahlgrenska Universitetssjukhuset: 158 personer varav 28 på IVA
Sjukhusen i väster: 31 personer varav 4 på IVA
Skaraborgs Sjukhus: 31 personer varav 8 på IVA
Södra Älvsborgs Sjukhus: 26 personer varav 5 på IVA