MÅNDAG 8 MARS 2021

Vi siktar på ett framtida badhus i Götene

Politiken i Götene kommun är enig – det ska finnas ett badhus i Götene. I vilken form är dock ännu under utredning. Just nu finns tre möjliga alternativ. Att förlänga befintligt avtal med nuvarande entreprenör är däremot inte aktuellt på grund av såväl de arbetsmiljömässiga som ekonomiska riskerna som en så gammal badhusbyggnad medför.

– Vi vill satsa framåt på ett badhus i Götene, säger Susanne Andersson, kommunstyrelsens ordförande i Götene kommun
Därför har politiken beställt en ny utredning kring möjliga alternativ för ett framtida badhus:

  1. Går det att renovera befintligt badhus till ett långsiktigt och hållbart resultat?
  2. Vad kostar det att bygga ett nytt badhus som motsvarar dagens?
  3. Vad skulle ett konceptbadhus innebära?

Ingen förlängning av avtalet med Västerbybadet AB

Beslutet om att inte förlänga det befintliga avtalet med Västerbybadet AB som idag driver simhallen är en ren säkerhets- och arbetsmiljöfråga.

– Det är helt enkelt inte tillräckligt säkert att fortsätta driva badhuset i nuvarande skick, säger Isabella Carlén, ordförande för nämnden för utbildning, kultur och fritid. Statusen på simhallens reningsverk, simbassänger och teknik är helt enkelt i för dåligt skick
Att fortsätta bedriva badhuset i nuvarande form medför både risker och kostnader. Något som kommunens sakkunniga har påpekat under en längre tid.

Renovering för att förlänga ett par år inte försvarbart

Ett av de förslag som har diskuterats under de senaste året har varit att göra en mindre renovering för fem miljoner kronor för att hålla liv i badhuset ett par år till. En sådan renovering skulle innebära en kortsiktig och osäker lösning. Bland annat skulle det innebära att badhuset skulle behöva vara stängt under minst sex månader av de två åren för renovering. Det är heller inte säkert att fem miljoner skulle täcka de akuta renoveringsbehov som badhuset har. Byggnaden är över 50 år gammal och har stora brister.

Vad händer nu?

Kommunens sakkunniga har fått i uppdrag att grundligt utreda om det är möjligt att renovera befintligt badhus till en långsiktigt och hållbart badhus som kan finnas i många år framöver. Den processen kan påskyndas om badhuset är stängt. Om en renovering skulle visa sig vara omöjlig arbetas det parallellt med frågan om att bygga ett nytt badhus eller ett konceptbadhus.

Samtliga partier är involverade i arbetet med ett framtida badhus. Kommunstyrelsens arbetsutskott utgör styrgrupp för arbetet och representanter från samtliga partier samt berörda föreningar ingår i en referensgrupp.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Götene kommun