FREDAG 5 MARS 2021


Bild av DoroT Schenk från Pixabay

Lägesrapport VGR: Vaccination av personer 85 år och äldre prioriteras

Nästa vecka levereras preliminärt 49 400 doser till vaccinatörer i Västra Götaland. Det är fler doser för en enskild vecka än någonsin tidigare. Främst är det vårdcentralerna som får vaccin och kan påbörja vaccination av personer som är 85 år.

Under torsdagen kom besked från Folkhälsomyndigheten att AstraZenecas vaccin nu rekommenderas för alla över 18 år. Det innebär att Västra Götalandsregionen kan öka takten i vaccineringen av de allra äldsta.

– Det är jättegoda nyheter. Vi förväntar oss att alla i fas 1 har fått sin första dos inom denna eller nästa vecka. Nästa vecka kommer allra största delen vaccin gå till nya personer i fas 2 och vi börjar med de allra äldsta, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare, Västra Götalandsregionen.

85+ kommer bli uppringda

Alla tre vaccin ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död i covid-19. Enligt preliminära leveransuppgifter kommer AstraZenecas vaccin levereras mot slutet av vecka 10.

– Alla över 85 år kommer bli uppringda och erbjudas tid via sin vårdcentral, säger Kristine Rygge.

Trots Folkhälsomyndighetens besked om Astra Zenecas vaccin så är det fortsatt brist på vaccin. Det kan dröja innan alla som är 85 år och äldre blir kontaktade och vaccinerade.

– Det är fortfarande jätteviktigt att vi får större vaccinleveranser eftersom efterfrågan är mycket större än tillgången. Det finns ingen kapacitetsbrist i VGR utan alla våra vårdgivare är redo att vaccinera, säger Kristine Rygge.

Under slutet av nästa vecka kommer VGR även skicka ett vykort till alla som är 85 år och äldre med information om att det kommer att bli uppringda. På vykortet finns information kring hur man ska undvika att bli lurad av bedragare.

Med nästa veckas leveranser kommer alla personer som ingår i den första fasen att ha fått minst en spruta. Fram till och med vecka 8 har 113 226 vaccindoser i Västra Götaland registrerats i nationella vaccinationsregistret. 5,5 procent av invånarna har fått sin första dos, 2,7 procent av invånarna har fått en andra dos.

En annan effekt av att Astra Zenecas vaccin kan användas för äldre är att vaccinering av personal i fas två flyttas framåt i tid - helt i enlighet med den nationella prioriteringsordningen från Folkhälsomyndigheten.

Fakta:

Fas ett
  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre och deras personal
  • Personer med kommunal hemsjukvård/hemtjänst samt deras personal och hushållskontakter
  • Viss prioriterad sjukvårdspersonal
Fas två
  • Personer som fyller 65 år under 2021 och äldre
  • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation samt deras hushållskontakter
  • Personer m dialysbehandling samt deras hushållskontakter
  • 18 år+ inom LSS samt deras personal
  • 18 år+ med assistansersättning samt deras personal
  • Patientnära hälso- och sjukvårdspersonal

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen