FREDAG 5 MARS 2021


Bild av Niek Verlaan från Pixabay

Ny sms-tjänst för snabb information om driftstörningar

Falköpings kommun inför nu en sms-tjänst för driftstörningar. Tjänsten gör att invånare som till exempel drabbas av trafik- och vattenavstängningar eller snöröjning snabbt kan få information med sms. Även påminnelser vid vattenmätarbyte kan skickas via sms.

Registrering till tjänsten sker på kommunens hemsida.

Sms-tjänsten är ett komplement till kommunens andra kanaler och kommer att användas av Vatten-Avlopp och Park-Gata. Liknande system används av flera andra kommuner.

Sms kommer inte att användas för någon form av försäljning eller marknadsföring.

Mer information här: Sms vid driftstörningar

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Falköpings kommun