TORSDAG 4 MARS 2021


Foto/källa: Jula AB

Jula flyttar in i nytt kvalitetscenter

Julas verksamheter kring produkttester, kvalitetssäkring och eftermarknad flyttar nu in i sina nya lokaler i Skara - ett viktigt steg i arbetet mot att nå klimatneutralitet 2030.

- Det känns väldigt bra att kunna flytta in i nya lokaler. Det här är en unik satsning på ca 40 miljoner kronor och bygget har tagit ungefär ett år. Nu är vi äntligen på plats och kan knyta ihop verksamheten kring kvalitetssäkring på ett mycket effektivare sätt, säger Göran Martinsson, kvalitetschef på Jula.

Ökade cirkulära möjligheter

En målsättning i Julas klimatarbete är att förlänga produkternas livslängd och här spelar kvalitetscentret en nyckelroll då miljövinsterna är många. Förutom effektivare ytor som eliminerar de risker som hanteringen av returer kan innebära, skapar det också smartare flöden där bland annat uppdelningen av material blir mer följsam. I den nya byggnaden får verkstaden, där produkter repareras, ändamålsenliga utrymmen vilket bland annat innebär färre transporter. Andra anpassade lösningar i de nya lokalerna är till exempel bra våtrum och brandklassade celler för tester av nya produkter innan lansering.?

- Vi satsar mycket på egna varumärken där vi vill säkra kvalitet, produktsäkerhet och funktioner. Det stärker vårt kunderbjudande samtidigt som vi tar ansvar för miljön vilket blir en bra affär för alla, fortsätter Göran Martinsson.

Mera slit, mindre släng

Ett annat led i förlängningen av produkters livslängd är att tillgängliggöra rationell försäljning av reserv- och slitagedelar till kunder. Jula startade därför ett reservdelsprojekt under 2020 med syfte att stärka totalerbjudandet med trygghet, kundvård och hållbarhet som ledord.

- Målet är att reservdelar ska finnas tillgängliga i samband med produktlanseringar och att kunden då enkelt kan köpa dessa via vår e-handel eller i våra varuhus. Vi ser ett ökat behov av reservdelar, vilket skapar nya möjligheter i kunderbjudandet när även de får plats i det nya kvalitetscentret, säger Göran Martinsson.

En viktig konkurrensfördel

Satsningen på ett kvalitetscenter säkerställer även Julas fortsatta expansion eftersom god eftermarknad är en viktig konkurrensfördel.

– Att ta ansvar, att vara transparenta med vad vi gör och sträva efter att möta våra kunders behov är en självklarhet för oss och vi arbetar hårt för att möta förväntningarna. Samtidigt vill vi minska vårt klimatavtryck och därför behöver alla delar av vår verksamhet bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi ser att resurseffektivitet och noggrannhet i de val vi gör är viktiga bärare i detta, säger Joachim Frykberg, VD Jula.

På grund av rådande omständigheter kring Corona avvaktar Jula med en publik invigning av det nya kvalitetscentret.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Jula AB