ONSDAG 3 MARS 2021


Foto/källa: Lidköpings kommun

Kvarteret Skäran i Lidköping står inför en utveckling in i framtiden

AB Bostäder har under många år ägt husen som ligger i kvarteret Skäran mellan Hästhagsvägen och Esplanaden. Då husen har många brister och att de dessutom sjunker har AB Bostäder ställt frågan till kommunen om möjlighet till en mer omfattande översyn av området. Efter flera års utredningar och analyser presenterar kommunen nu ett förslag till ny detaljplan, vilken bolaget bedömer ska gå att förverkliga. Att utveckla Lidköping ligger i helt linje med bolagets ambition och möjliggör också för fler bostäder i en kommun där bostadsbrist är ett faktum.

Vi har under några år jobbat med att få klart förutsättningarna för en utveckling av området och målsättningen är att under år 2021 få klarlagt de krav som kommunen ställer på detta projekt för att påbörja en omställning och utveckling av området.
Genom fler bostäder, grönskande gårdar och breddat serviceutbud vill vi skapa ett nytt hållbart kvarter anpassad för olika människor i olika skeden av livet.
I kvarteret Skäran vill vi ta tillvara på områdets styrkor. Grönområden förstärks, de nya husen miljöcertifieras och vi vill satsa på möjligheter till hållbart boende. Vår tanke är att området ska präglas av ett hållbart liv, trygghet, trivsel och livskvalitet

Som fastighetsägare har vi därför ställts inför ett vägval:

- att lägga stora resurser på att åtgärda fastigheterna för att uppnå en rimlig standard eller
- att riva husen och ersätta med nya lägenheter och således en bättre boendemiljö

AB Bostäders styrelse har därför beslutat om att försöka få till en mer omfattande förändring. Detta innebär att befintliga hus kan komma att rivas på Nonnens väg 18 och Hästhagsvägen 2 & 4 och ersätta dem med nya och betydligt fler lägenheter.

– Vår förhoppning är att man ska se positivt på vår ambition om att skapa ett riktigt attraktivt kvarter och stadsdel där det finns förutsättning för ett gott liv, säger AB Bostäders VD Karl Alexanderson.

Vi har respekt för att den här ambitionen väcker många frågor och även kanske känslor av oro.
Vi kommer att försöka svara på frågor vi tror att intressenter och hyresgästerna har på både vår egna och kommunens hemsida.

– Vi kommer att försöka hjälpa befintliga hyresgäster med likvärdig lägenhet i likvärdigt område så långt det är möjligt och hyresgästerna som bor i området idag kommer även att få förtur till de nya lägenheterna om intresse finns, avslutar marknadschef Malin Gustafsson.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Lidköpings kommun