ONSDAG 3 MARS 2021


Bild av Angela Quinn från Pixabay

Nytt fall av fågelinfluensa berör länet

Fågelinfluensa har drabbat en fjäderfäbesättning på gränsen mellan Halland och Västra Götaland. Restriktionsområdet berör delar av Mölndal, Härryda och Mark. Det här innebär att alla fjäderfän i området måste hållas inomhus och skyddas från kontakt med vildfågel.

Den smittade besättningen visade sig bära på fågelinfluensa av typen H5N8. En mycket smittsam sjukdom som innebär stort lidande för fåglarna. Sjukdomen drabbar däremot inte människor. Fåglarna är nu avlivade och sanering pågår.

Jordbruksverket har upprättat restriktionsområden på tre (3) respektive tio (10) kilometer runt den drabbade gården i Kungsbacka kommun. Området berör tre kommuner i vårt län: Mölndal, Härryda och Mark.

Se Jordbruksverkets karta över området (PDF)

Eftersom fågelinfluensa av typen H5N8 är mycket smittsam gäller skyddsnivå 3 i båda områden. Det innebär att alla fjäderfän, såväl kommersiella besättningar som små hobbyflockar, ska hållas inomhus och skyddas från all kontakt med vildfågel.

Det är också förbjudet att föra ut levande fjäderfä, andra fåglar i fångenskap, kläckägg, konsumtionsägg samt fjäderfäprodukter som inte är upphettade enligt gällande regler. Förflyttningar till och inom restriktionsområden får bara ske med tillstånd från Jordbruksverket. Restriktionerna gäller tills vidare.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland