TISDAG 2 MARS 2021


Hällekisborna är positiva till att ett framtida konstverk placeras i parken vid dammen - Foto/källa: Götene Lions Club

Konstnärlig utsmyckning i Hällekis

Götene Lions har via annonser och Facebook frågat allmänheten - Vad förknippar du Hällekis med och hur vill du att ett konstverk i Hällekis ska se ut?

Det har under februari månad kommit in ett antal idéer och förslag om lämplig utsmyckning i Hällekis. Flera uttrycker också sin uppskattning för Lions satsning på ett konstverk i Hällekis. Utsmyckningen ska i Hällekis, liksom tidigare i Lundsbrunn och Källby, ha en koppling till vad orten har bidragit med i kommunens utveckling.

Nästa alla idéer och förslag på utsmyckning anknyter till den historiskt viktiga utvinningen av sten från berget. Det tycks också råda en stor enighet bland Hällekisborna att den bästa placeringen av ett framtida konstverk är i parken vid dammen.

Projektgruppen i Götene Lions vill tacka alla intresserade och engagerade som kommit med idéer och förslag på lämpligt konstverk till Hällekis.

Inbjudan till konstnärer

Det har nu blivit dags att bjuda in professionella konstnärer att lämna in en intresseanmälan. Konstnärerna kommer därefter att tävla om att få, vad som kallas, ett skissuppdrag. En eller flera konstnärer får i uppdrag att ta fram en modell av sitt konstverk. En jury väljer ut det mest lämpliga konstverket som ska godkännas av Götene kommunstyrelse innan avtal tecknas med vinnande konstnär.

Gert Rahm
Götene Lions Club