TISDAG 2 MARS 2021


Bild av Michael Gaida från Pixabay

Efterlevnad av covid-19-lagen i Västra Götaland vecka 8

Arbetet med den tillfälliga covid-19-lagen och pandemitillsynen har nu varit igång i dryga två månader. Länsstyrelsen i Västra Götaland ser indikationer på en viss trötthet bland verksamhetsutövare när det kommer till att följa regler och råd.

- Det vi sett som något nytt under vecka 8 är ett behov av återkontroller på vissa ställen vi besökt tidigare. Vi har fått indikationer på att verksamheter till exempel inte klarar att motverka trängsel vid vissa tidpunkter eller har flyttat tillbaka möblemang efter genomfört tillsynsbesök, säger Kristina Höök Patriksson, tillsynsstrateg.

Under vecka 8 påbörjades planeringen av återbesök på de verksamheter som redan genomgått tillsyn men nu verkar brista i hanteringen av gällande regler och råd enligt covid-19-lagen.

- Vi ser med stort allvar på uppgifterna om att det verkar tummas på åtgärder efter ett avklarat tillsynsbesök. Det är viktigt att vi alla håller i och håller ut i det här arbetet för att vi ska kunna bidra till en minskad smittspridning, säger Maria Andersson, utvecklingsledare.

I övrigt har tillsynen under veckan baserats på de signaler som plockas upp genom anmälningar från allmänheten, information från miljökontoren och vår egen tillsynstrategi. Smittläget i länet har också påverkat urvalet av tillsynsobjekt och mycket av tillsynen har skett i kommuner där smittan anses hög. De verksamheter som vi kontaktat eller besökt för tillsyn, är främst mindre butiker med flera olika servicetjänster, bensinstationer och hälsokostbutiker.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 8 på lansstyrelsen.se

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland