TISDAG 2 MARS 2021


Foto/källa: Trafik Göteborg

Hisingsbron öppnar i maj

Här är en stor trafikhändelse att se fram emot: söndagen den 9 maj planeras Hisingsbron att öppnas för all trafik utom spårvagnar.

Byggnationen av Hisingsbron har pågått i drygt fyra år och närmar sig slutet. Projektet bakom det historiska infrastrukturbygget har därför meddelat att det nu finns ett datum för öppnandet av bron.

Som nämns ovan är alltså planen att öppna Hisingsbron söndagen den 9 maj.

Det som gäller är då att den nya bron öppnas för gående, cyklister, bilar och bussar.

Spårvagnarna börjar trafikera Hisingsbron efter sommaren. Orsaken till det är att spårvagnsspåren ska kopplas om plus att Hisingsbrons kollektivtrafikramper ska byggas färdigt. Därför går det inga spårvagnar mellan fastlandet och Hisingen under sommaren, närmare bestämt mellan den 12 juni och 15 den augusti. Istället sätts ersättningsbussar in.

Fram till öppnandet den 9 maj pågår avslutande arbeten av olika slag. Dels ska räcken, barriärer och belysning monteras, dels ska beläggningsarbeten och linjemålning utföras. Dessutom ska avslutande tester av maskineri och lyftspann göras.

Mer information om klockslag för öppnandet och detaljer kring trafiklösningar kommer längre fram.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Trafik Göteborg