TISDAG 2 MARS 2021


Naturvetenskaps labratoriet - Foto/källa: Skara kommun

Katedralskolan tar sikte mot stjärnorna

Ett nytt naturvetenskapligt laboratorium börjar ta form på Katedralskolan. Unik utrustning kommer ge elever möjlighet att göra undersökningar på en helt ny nivå, i ett laboratorium som få gymnasier i Sverige kan erbjuda. Målet är att Katedralskolan ska bli ett naturvetenskapligt kunskapscentrum för elever i hela Skaraborg.

Alla elever som läser naturvetenskap på Katedrakolan kommer i höst kunna ta del av ett laboratorium som täcker in både makro- och mikrovärlden. De avancerade instrument och den apparatur som installeras kommer att ge de studerande en möjlighet till undersökningar på universitetsnivå.

- Vi vill att våra elever ska få en unik möjlighet att studera naturvetenskap på ett nytt och spännande sätt. De ska kunna göra undersökningar som inte bara gynnar studierna på gymnasienivå. Undersökningarna kan också ge häftiga resultat som kan skapa nyheter för omvärlden. säger Erik Ordell, Naturvetenskapslärare på Katedralskolan och en av initiativtagarna av laboratoriet.

I laboratoriet finns bland annat teleskop som man kan studera allt från vårt eget planetsystem till mer exotiska objekt ute i Vintergatan. Det finns också elektronmikroskop, som med sin stora förstoring och skärpedjup, öppnar dörrar till att undersöka bakterier, virus och upp till stora insekter som trollsländor. Naturvetenskapen blir ett bildämne med dessa instrument.

Skolan har fått ta över instrument från forskningsavdelningarna på olika företag, sjukhus och universitet. Det är fullt fungerade utrustning som har gjort sitt på forskningslaboratorierna och som behöver bytas ut med jämna mellanrum.

- Vi är jätteglada och stolta att vi har fått ta över utrustningen. Vi förlänger livet på instrumenten och får samtidigt utrustning med hög kvalitet till skolan, berättar Erik.

Nytt kunskapscenter

Satsning på avancerade instrument säkerställer att Katedralskolan även i framtiden är en skola i framkant när det gäller naturvetenskapliga ämnen. Förhoppningen är även att Katedralskolan ska bli ett naturvetenskapligt kunskapscentrum för elever i hela Skaraborg och därigenom skapa möjligheter till samarbete med högskolor/universitet samt högstadieskolor.

- Eleverna, såväl på gymnasiet som högstadiet kan verkligen utveckla och fördjupa sina kunskaper i dessa ämnen och blir på så sätt väl förberedda för högre studier. För gymnasieeleverna ökar anställningsbarheten i och med kunskaperna i att kunna manövrera instrumenten. säger rektor Patrik Olofsson.

Installationen av laboratoriet är så gott som klart och den första eleven är redan igång med undersökningar till sitt gymnasiearbete. Fler elever kommer succesivt få testa på utrustningen under våren. I höst kommer elever, från främst Naturvetenskapsprogrammet och International Baccalaureate, som har flertalet naturvetenskapliga ämnen i sin utbildning, genomföra en mycket stor del av sitt praktiska arbete i lokalerna. Elever som läser naturvetenskapskurser kommer också kunna ta del av labbet.

- Satsningen visar återigen på ett stort engagemang och hög kompetens bland personal på Katedralskolan. Allt för att alla elever ska känna ökad lust att lära samt erbjudas en utbildning med hög kvalitet avslutar Patrik Olofsson.

    Detta är en nyhet/pressmeddelande från: Skara kommun