MÅNDAG 1 FEBRUARI 2021


Anna Sunnergren, biskop Åke Bonnier och Susanna Venetvaara - Foto: Carla Karlsson

Två nya präster i Skara stift

Skara stift har fått två nya präster efter söndagens prästvigning och mottagande av präst i Skara domkyrka. Då endast ett fåtal kunde närvara på plats i domkyrkan, sändes mässan på webben.

Söndag 31 januari vigdes en person till präst och en välkomnades som präst under högtidliga former i Skara domkyrka under ledning av biskop Åke Bonnier.

Fredag 29 januari genomgick Susanna Venetvaara prästexamen på Flämslätt stifts- och kursgård inför domkapitlet. Samma dag avlade Anna Sunnergren prästlöften inför domkapitlet och tog emot stola och prästbrev. Anna Sunnergren är tidigare ordinerad pastor i Svenska Missionskyrkan, senare Equmeniakyrkan, och välkomnades som präst i samband med vignings- och mottagningsmässan. De båda är nu behöriga att träda in i vigningstjänsten i Svenska kyrkan.

Skara domkyrka brukar vanligtvis vara fylld till sista plats vid sådana här tillfällen, men på grund av rådande pandemi kunde endast ett fåtal närvara på plats. Mässan direktsändes på webben och finns tillgänglig på Skara domkyrkas youtubekanal i en veckas tid från sändning.

Under vigningsmässan predikade biskop Åke Bonnier över söndagens tema - Nåd och tjänst. Han riktade sig särskilt till Susanna och Anna och uppmuntrade dem att både i det lokala och det globala sammanahanget vara delaktiga i att reparera världen.

- Ni ska inte främst jobba som präster, utan ni ska vara präster. (...) Gud till ära och människor till tjänst och alltihop genomsyrat av Guds nåd. Vilket fantastiskt äventyr, sa biskop Åke.

Nu är de redo för tjänst i församlingar och pastorat i Skara stift. Prästerna tjänstgör under första året som pastorsadjunkter, vilket är ett introduktionsår, då de bland annat har särskild handledning. Anna Sunnergren gör sitt pastorsadjunktsår i Tidaholms pastorat och Susanna Venetvaara i Götene pastorat.

Nyhet/Pressmeddelande från: Svenska kyrkan - Skara Stift