SÖNDAG 31 JANUARI 2021


Koltrast, ung hane - Foto: BG Bentz

Talgoxen ohotad etta och koltrasten årets ”bubblare” i Vinterfåglar Inpå Knuten

När ungefär en tredjedel av rapporterna i årets stora fågelräkning kommit in, kan vi än en gång konstatera att talgoxen är den talrikaste fågeln vid landets fågelmatningar.

Det är 16:e året som BirdLife Sverige genomför en stor fågelräkning med hjälp av svenska folket. I alla dessa år har talgoxen varit den talrikaste fågeln vid landets fågelmatningar. Precis som tidigare är det också blåmesen och pilfinken som gör upp om andraplatsen. Just nu är blåmesen tvåa, men skillnaden mellan de båda arterna är ganska liten.

Varje år brukar det också finnas en eller flera ”bubblare”, det vill säga en art som är talrikare än normalt. Denna gång är det koltrasten som registrerats i betydligt högre antal än förra året. Som det ser ut just nu, verkar det ha funnits nästan tre gånger så många koltrastar i landet denna vinter jämfört med den förra.

Anledningen till att koltrasten är så talrik är troligen vinterns mycket milda inledning, något som säkert lockade många koltrastar att stanna kvar i stället för att flytta mot västra Europa. Koltrasten är också en art som, under de 16 år denna räkning pågått, har utökat sitt vinterområde norrut, framför allt längs Norrlandskusten.

Glädjande är att gulsparven ökar. Det är annars en art som länge haft en tydligt nedåtgående trend och som förra året noterades i det lägsta antalet i denna räknings historia. Men precis som koltrasten har den i helgen noterats i betydligt högre antal än i fjol.

Med en tredjedel av rapporterna registrerade, kan vi också konstatera att vintervädret verkar ha haft en positiv effekt på deltagandet i denna fågelräkning. Som det ser ut just nu kommer det totala antalet deltagande att hamna på strax över 20 000.

Räkningen pågår fram till måndag kväll. Under måndagskvällen räknar vi med att kunna sända ut regionala sammanställningar.

Det är också lätt att följa rapporteringen, såväl i landet i stort som på läns- eller kommunnivå. Statistiken hittas här: https://vinterfaglar.se/stats

Nyhet/Pressmeddelande från: BirdLife Sverige