SÖNDAG 31 JANUARU 2021

Foto ur Hällekis Kurirens arkiv

Vintern 2009/2010 var det mycket snö på Kinnekulle, den mesta snön kom i februari. I Kinnekullebacken var det då full fart på slalom- och snowboardåkarna. Redan på 1940-talet lades grunden till det som senare blev Kinnekullebacken, på 50- och 60-talet drevs verksamheten av Lidköpings vintersportklubb, detta var gyllne år med kalla och snörika vintrar. Intresset exploderade sen i slutet av 70-talet i och med Ingemar Stenmarks stora slalomframgångar. Milda vintrar i slutet av 80-talet och hela 90-talet gjorde att anläggningen gick i konkurs. Nya ägare tog över 2004 och gjorde stora investeringar för att få en toppmodern anläggning, verksamheten i Kinnekullebacken bedrevs fram till 2015 då de sista åkarna susade ner för pisten och backen stängdes för gott.