LÖRDAG 30 JANUARI 2021


Av: Barbro Risberg, Anders Wennström, Ingemar Gustafsson, Niklas Aronsson, Per Lissel, Håkan Sundin, Josefine Kyhlström Blomqvist, Maria van der Wie

Nu är det dags att rösta fram Sveriges nationalblomma

Den 30 januari öppnar första omröstningen och 30 blommor ska bli 10.
Sverige saknar en officiell nationalblomma. Nu har Svenska Botaniska Föreningen initierat en omröstning där allmänheten ska få vara med och välja vilken blomma som ska symbolisera Sverige.

Omröstningen startar 30 januari kl 07.00

Rösta på: www.nationalblomma.se

Svenska landskapsblommor har en lång tradition men vi har aldrig haft en nationalblomma. Landskapsblommorna är väl kända och förknippas med känslor av både stolthet och igenkännande för det landskap som blomman representerar.

Förhoppningsvis kan en framtida nationalblomma ge oss samma känslor av igenkännande och samhörighet med blomman i hela vårt avlånga land och som inspirerar till berättelser om den svenska naturen och vår relation till den.

Under den gångna sommaren har landets botaniska regionalföreningar fått nominera blommor till omröstningen om Sveriges nationalblomma. Från dessa nomineringar har sedan listan på de 30 blommorna som går att rösta på tagits fram..

Omröstningen sker i två omgångar, den första startar den 30 januari och pågår till den 21 februari.
I första omgången är det totalt 30 blommor som det går att rösta på. De 10 blommorna med flest röster går vidare till finalomgången som startar den 27 februari och pågår till den 12 mars.

Resultatet kommer att presenteras den 13 mars.

Nyhet/Pressmeddelande från: Svenska Botaniska Föreningen (SBF)