ONSDAG 27 JANUARU 2021

Foto ur Hällekis Kurirens arkiv

För ca 15 år sedan fanns det planer på att bygga en amfiteater i Stenbrottet på Kinnekulle, på bilden genomförde Göteborgs Symfoniorkester en provkonsert
(1 september 2006) på den plats där amfiteatern var tänkt att byggas. Man gjorde även ljudmätningar runt om i bygden för att utröna om ljudet störde i omgivningarna. Någon amfiteater blev det dock inte denna gång.