ONSDAG 27 JANUARU 2021


Bild av Christel SAGNIEZ från Pixabay

Nytt vargrevir i Västra Götaland och Jönköpings län

Länsstyrelsen kan konstatera att ett vargrevir har bildats i nordvästra delen av Jönköpings län och anslutande del av Västra Götalands län. Vargparet består av två individer från Tivedsreviret (Örebro län).

Det konstaterade reviret, som får namnet Brängenreviret, är det första bekräftade som berör Jönköpings län. I Västra Götaland har vi sedan tidigare vargar och vargrevir i andra delar av länet. Det revirmarkerande paret har bekräftats genom spårningar på snö och genom DNA-analyser. Analyser visar att vargarna härstammar från ett revir i södra Örebro län (Tiveden) och att det rör sig om genetiskt värdefulla vargar då de är avkommor till en invandrad finsk-rysk varg. Revirets gränser kommer inte att kunna fastställas helt, men vargarna har hittills spårats i gränstrakterna mellan Ulricehamns, Mullsjö, och västra Jönköpings kommuner.

Spår och beteende uppfyller de särskilda kriterier som finns för varginventering och Viltskadecenter har granskat och godkänt det underlag som finns för att bekräfta det revirmarkerande paret.

– Flera vargar har under de senaste åren rört sig i södra Sverige. Att det någon gång skulle bildas ett revir är inte så oväntat. Om paret kommer att få valpar är för tidigt att uttala sig om, men vi kommer att följa utvecklingen i reviret säger Nelly Grönberg, inventeringsansvarig vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Samarbete över länsgränsen

Eftersom reviret sträcker sig över länsgränsen innebär det en samförvaltning med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Länsstyrelserna kommer att följa upp reviret och inventera eventuella valpar som föds. En viktig del av inventeringen är rapporter från allmänheten (även viltkameror) och Länsstyrelsen uppmuntrar därför dig som observerar rovdjur eller spår efter rovdjur att rapportera in detta via Skandobs. I Rovbase kan Länsstyrelsens inventeringsarbete följas där bekräftade observationer kan ses.

Nyhet/Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland