ONSDAG 27 JANUARU 2021


Bild av lukasmilan från Pixabay

1,4 miljarder kronor till snabbtester

Som en del i att fortsatt möta behovet av storskalig testning för covid-19 avsätter regeringen 1,4 miljarder kronor under 2021 för användande av snabbtester. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Testning och smittspårning sker i stor omfattning i Sverige, och det är viktigt att samhället har tillgång till en rad olika verktyg och metoder för att bryta smittkedjor och pressa ned smittspridningen. Samtidigt är det väsentligt att bibehålla en korrekt bild av smittläget i landet.

Fördelen med snabbtester är att man omgående får ett testresultat, ibland redan inom 15 minuter. Detta kan vara till stor nytta i hälso- och sjukvården för att snabbt diagnosticera patienter med symtom. Folkhälsomyndigheten bedömer även att snabbtester, under rätt förutsättningar, kan användas för att snabbt upptäcka och motverka utbrott på exempelvis äldreboenden.

De 1,4 miljarder kronorna följer den tilläggsöverenskommelse som staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tecknade den 17 december 2020 om snabbtester som en del i arbetet med smittspårning. Överenskommelsen innebär att staten medfinansierar de tester som regionerna utför i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Regionerna utför testningen och rapporterar in utfall och statistik till Folkhälsomyndigheten.

Regeringen har tidigare avsatt 7,5 miljarder kronor för storskalig PCR-testning och smittspårning under 2021.

Nyhet/Pressmeddelande från: Socialdepartement