MÅNDAG 25 JANUARI 2021


Foto/källa: Jula AB

Rekordomsättning för Jula

Jula slog omsättningsrekord för 2020. Totalt nådde företagets försäljning 8,9 miljarder SEK. En ökning mot föregående år med 19 procent, vilket motsvarar en försäljningsökning på drygt 1,4 miljarder SEK.

Coronapandemin satte givetvis sin tydliga prägel på 2020.

- Vi har haft en coronaeffekt som gynnat försäljningen under året. Samtidigt som vi klarat att navigera genom pandemin utan allvarliga verksamhetsstörningar, har vi även haft styrka och förutsättning att ta hand om och dra nytta av coronaeffekten på ett mycket bra sätt, vilket försäljningsökningen visar. Dels har vi goda fysiska förutsättningar bl.a. med vårt stora centrallager, rymliga varuhus i externlägen med egen ingång m.m., och dels har vi en organisation med ansvarstagande och engagerade medarbetare som tagit sig an utmaningarna på ett fantastiskt sätt, säger Joachim Frykberg, VD Jula.

Försäljningsökningen är föga förvånande störst för e-handeln med en tillväxt på 44 procent mot föregående år. Men även varuhusen har haft en stark organisk tillväxt.

Coronaeffekten är inte hela förklaringen till Julas försäljningsökning, den goda tillväxten gick att se även innan pandemin nådde Europa.

Full fart framåt

Jula agerade tidigt för att hantera risker med smittspridning, bl.a. var Jula en av de första aktörerna på marknaden med covid-19-certifiering. De medarbetare som hade möjlighet jobbade även tidigt i hemmakontor.- Mycket av det vi lärt oss under året kommer vi att ta med oss in i framtiden, inte minst när det gäller den digitala utvecklingen. Vår omsättningsökning under året ger givetvis bra förutsättning att utveckla och stärka verksamheten ytterligare. Bland annat kommer vi att öppna minst tio nya Julavaruhus under 2021, säger Joachim Frykberg.

Karl-Johan Blank, Julas ägare och koncernchef, fokuserar alltid på fortsatt expansion och tillväxt, och under Q1 2021 tas Julas nya utbyggnad av centrallagret i Skara i drift. Det är 28 000 nya kvadratmeter som gör att centrallagret blir totalt 178 000 kvadratmeter stort. Även det nya kvalitetscentret tas i bruk under Q1. Under året prioriteras även ytterligare utveckling av e-handeln.

Nyhet/Pressmeddelande från: Jula AB