FREDAG 22 JANUARI 2021


Under 2021 kommer alla kommunens elever i årskurs 4 att erbjudas friluftsdagar på Billingen Skövde - Foto: Platåbergens geopark

Satsning på Geokids på Billingen Skövde får bidrag av Naturvårdsverket

Skövde kommun i samverkan med Next Skövde har beviljats 260 000 kr för att erbjuda alla årskurs 4-elever i kommunen friluftsdagar på Billingen inom projektet ”Geokids på Billingen”.

”Luften är fri” är ett projekt som leds av Svenskt friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket och syftar till att få fler människor ut i naturen och öka medvetenheten om friluftslivets värden. Skövde kommun och Next Skövde har tillsammans sökt och fått beviljat 260 000 kr till projektet Geokids på Billingen för att kunna arrangera friluftsdagar under året för alla elever i årskurs 4 i Skövde kommun.

Friluftsdagen består av olika övningar i samarbete och laganda samt kunskap om geologi och friluftsliv. Ett viktigt inslag blir en utomhuslunch tillagad på lokala råvaror över öppen eld. Eleverna guidas av en naturpedagog, en geolog och en utomhuskock.

- Genom friluftsdagarna vill vi bidra till att elever och personal får med sig en positiv naturupplevelse och kunskap om friluftsliv och allemansrätt. Vi vill också skapa kännedom och stolthet för Billingens unika platåbergslandskap, säger Lotta Stigsdotter, destinationsutvecklare på Next Skövde.

Alla aktiviteter utgår från en lägerplats där det finns en tältkåta, en eldstad och stubbar att sitta på. När de kommer får eleverna en ryggsäck med sig som innehåller en karta till olika stationer, sittunderlag och kåsor.

Nyhet/Pressmeddelande från: Next Skövde