TISDAG 19 JANUARI 2021


BIld av LuAnn Hunt från Pixabay

Lägesrapport VGR: Sjukvården pressad men tiotusentals vaccineras

Vaccinering mot covid-19 fortsätter som planerat och över 35 000 doser har levererats ut från Västra Götalandsregionen. Denna vecka ges dos två till de äldre som var först ut och vaccinering av personer med hemtjänst inleds. Förra veckan påbörjades vaccination av vård- och omsorgspersonal. Trycket på vården är fortsatt stort, även om antalet nya fall av covid-19 och behovet av sjukhusvård minskade under vecka 2.

Fram till och med denna vecka har Västra Götalandsregionen skickat ut över 35 000 doser för vaccinering enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

– Samarbetet kring vaccinationen fungerar mycket bra hela vägen ut till att patienten får ett stick i armen. Vi har planerat sedan tidigt i höstas och allt vaccin som kommer till Västra Götaland når invånarna på ett effektivt och säkert sätt, säger Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götalandsregionen.

Först ut den 27 december i fas 1 var äldre personer på särskilda boenden samt deras hushållskontakter. Under förra veckan utökades vaccinationen till kommunal vård- och omsorgspersonal samt utvald sjukhuspersonal som fick sin första dos.

Nu påbörjas vaccination av personer med hemtjänst och deras hushållskontakter.

– Den här veckan börjar vi ge dos nummer två till de första patienterna i fas 1. Sen fortsätter vi med fas 2, som inkluderar medicinska riskgrupper och alla som är 70 år och äldre, det vill säga födda före 1 januari 1950. Vi presenterar en plan för deras vaccination inom kort, säger Kristine Rygge.

Ny information om vaccination uppdateras kontinuerligt på 1177.se.

Fortfarande en stor smittspridning i samhället

Under vecka 2 konstaterades 6 033 nya fall av covid-19 i Västra Götaland, vilket är en minskning med elva procent jämfört med vecka 1. Det är andra veckan i rad som antalet fall minskar. Smittskydd Västra Götaland ser ett möjligt samband med olika förstärkta restriktioner i samhället.

– En bidragande faktor till minskningen kan vara att många människor generellt är mer noggranna i vardagen och följer de råd och rekommendationer som finns. Men smittspridningen i samhället är fortfarande mycket stor och vi får inte slå oss till ro på något sätt, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg. Risken är annars stor att det vänder snabbt uppåt igen.

Något färre patienter men fortsatt ansträngt i vården

Läget på sjukhusen är fortsatt ansträngt. Det totala behovet av sjukhusvård för covid-19 har minskat något sedan toppnoteringen den 5 januari men behovet av intensivvård har legat relativt konstant sedan årets början.

Idag kl. 10:00 vårdades totalt 478 personer på Västra Götalandsregionens sjukhus, varav 78 på IVA.

– Det är positivt att vi ser en liten minskning på totalen men bekymmersamt att så många fortfarande blir allvarligt sjuka. Det gäller att vi alla håller ut med våra insatser för att minska smittspridningen. Ju fler som följer råd och rekommendationer desto färre blir sjuka, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen