TISDAG 19 JANUARI 2021


Götene Lions och Samhällsföreningen i Hällekis föreslår att ett framtida konstverk placeras i parken vid dammen - Foto/Källa: Götene Lions Club

Konstnärlig utsmyckning i Hällekis

När Amfiteaterns Vänner la ner sin verksamhet fick Götene Lions förtroendet att använda en penninggåva för något kulturändamål i Götene kommun. Med stöd från Sparbanken Skaraborg genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg pågår ett arbete med att i första hand skapa konstnärliga utsmyckningar i tätorterna Lundsbrunn, Källby och Hällekis. För Lundsbrunn och Källby är konstnärer utsedda. Nu har turen kommit till Hällekis.

Förslag från allmänheten

För att få en stark förankring vill Götene Lions att allmänheten skickar in idéer och förslag på lämplig utsmyckning i Hällekis. Det bör finnas en koppling till vad Hällekis har bidragit med i kommunens utveckling. Lions och Samhällsföreningen i Hällekis föreslår att ett framtida konstverk placeras i parken vid dammen.

Förslagen sänds till gotenelions@gmail.com eller till Götene Lions Club, Box 152, 533 22 Götene, gärna med en teckning och beskrivning av tankarna bakom förslaget. Projektet får alla rättigheter till förslaget och belöningen till vinnaren blir äran att få se sin idé genomföras. I ett senare skede går det ut en inbjudan till professionella konstnärer.

Götene Lions har tagit initiativet och driver projektet. Götene kommun godkänner och tar emot dom överenskomna konstverken som gåva. Projektgruppen i Götene Lions hoppas att det är många som uppskattar projektet och skickar in sina förslag för Hällekis. Frågan är alltså - vad förknippar du Hällekis med och hur vill du att ett konstverk i Hällekis ska se ut.

Kalkstenspelare

En fjärde utsmyckning, tänkt att stå i närheten av korsningen E20 och Rv44, består av ett antal kalkstenspelare som bildar siluetten av Kinnekulles karaktäristiska form. Det är en gammal gestaltningsidé som knyter an till kommunens historia och har förutsättningar att bli ett spektakulärt och besöksvärt turistmål.

Attraktiva miljöer har en positiv påverkan för bosatta, för besökare och för framtida inflyttare. Dom planerade utsmyckningarna bidrar till försköning av miljön, bidrar till ökad attraktivitet och till stärkt utveckling i kommunen.

Gert Rahm
Götene Lions Club