MÅNDAG 18 JANUARI 2021


Bild av DoroT Schenk från Pixabay

Förberedelser inför vaccinering av personer med hemtjänst

Näst på tur för vaccination mot covid-19 är personer med hemtjänst i Götene kommun. När vaccinationen kommer att starta är fortfarande oklart men förberedelserna för att komma igång snabbt har nu påbörjats.

Nu påbörjas förberedelserna inför vaccineringen mot covid-19 av personer som har hemtjänst enligt socialtjänstlagen (SoL) och deras hushållsnära kontakter. Även personer som endast har larm och deras närmast anhöriga kommer att erbjudas vaccination.

Det är vårdcentralen som kommer att genomföra vaccinationen. Men för att snabba upp processen kommer vår hemtjänstpersonal att dela ut och samla in hälsodeklarationer från samtliga hemtjänsttagare som erbjuds vaccinationen i detta skede.

I dagsläget vet vi inte när vaccinationen kommer att påbörjas men vårdcentralen kommer att kontakta aktuella personer för att boka en tid.

Nyhet/Pressmeddelande från: Götene kommun