ONSDAG 13 JANUARI 2021

Försvaret stöttar regionerna med helikopter och flygplan

Den pågående pandemin innebär ett större behov av helikoptertransporter mellan intensivvårdsenheter på landets sjukhus. Behovet har funnits i olika hög grad sedan våren 2020 och är nu högre igen samtidigt som utvecklingen framöver är fortsatt oviss.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ställde sig bakom ett förslag om helikopterstöd från försvarsmakten även under våren 2021. Helikoptern utgår från Linköping, och från Såtenäs ska nu ett Herculesplan utgå som bland annat har möjlighet att transportera en ambulans. På så sätt kan tidskrävande omlastningar undvikas. Region Uppsala och Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvårdsbemanningen av helikoptern och flygplanet.

Stöd från Försvarsmakten riktas till hela landet efter en gemensam framställan från Socialstyrelsen.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen