MÅNDAG 11 JANUARI 2021

Dags att välja en nationalblomma!

Var med och rösta fram Sveriges nationalblomma!

Sverige saknar en officiell nationalblomma. Nu har Svenska Botaniska Föreningen initierat en omröstning där allmänheten ska få vara med och välja vilken blomma som ska symbolisera Sverige.

Svenska landskapsblommor har en lång tradition men vi har aldrig haft en nationalblomma.
Landskapsblommorna är väl kända och förknippas med känslor av både stolthet och igenkännande för det landskap som blomman representerar.

De visar upp mångfalden i svensk natur, från Skånes prästkrage i söder till Lapplands fjällsippa i norr. Just dessa två dyker dessutom, precis som liljekonvaljen, upp som nationalblomma hos våra grannar – prästkragen i Danmark och fjällsippan på Island. I Norge har man valt två nationalblommor, fjällbrud och ljung. Finland har liljekonvalj och Åland gullviva.

Förhoppningsvis kan en framtida nationalblomma ge oss samma känslor av igenkännande och samhörighet med blomman i hela vårt avlånga land och som inspirerar till berättelser om den svenska naturen och vår relation till den.

Under den gångna sommaren har landets botaniska regionalföreningar fått nominera blommor till omröstningen om Sveriges nationalblomma.

Omröstningen sker i två omgångar, den första startar den 30 januari och pågår till den 21 februari.

I första omgången är det totalt 30 blommor som det går att rösta på.
Blommor som representerar våra grannländer eller politiska partier i Sverige har ej nominerats.

De 10 blommorna med flest röster går vidare till finalomgången som startar den 27 februari och pågår till den 12 mars.

Resultatet kommer att presenteras den 13 mars.

Information inför omröstningen
Rösta härNyhet/Pressmeddelande från: Svenska Botaniska Föreningen (SBF)