FREDAG 8 JANUARI 2021


Foto: Jenny Sjöö

Fjärrundervisning på Liljestensskolan till och med 24 januari

För elever i årskurs 7 till 9 på Liljestensskolan blir terminsstarten annorlunda. Till och med den 24 januari kommer undervisningen att genomföras genom så kallad fjärrundervisning där eleven sitter hemma och deltar i lektionerna via videosamtal. Detta utifrån en rekommendation från Smittskydd Västra Götaland för att minska smittspridningen av covid-19.

På måndag den 11 januari startar vårterminen för kommunens skolor. Nämnden för utbildning, kultur och fritid beslutade den 7 januari att fjärrundervisning ska bedrivas för årskurs 7 till 9 på Liljestensskolan till och med 24 januari.

Beslutet togs med anledning av en rekommendation från Smittskydd Västra Götaland i dialog med Folkhälsomyndigheten för att minska smittspridningen av covid-19 bland elever och lärare.

Skolplikt gäller

Även om eleverna sitter hemma och deltar i undervisningen via videosamtal gäller skolplikten precis som andra dagar.

Eleverna loggar in i Teams och följer ordinarie schematider. På vissa lektioner krävs det att eleven är uppkopplad hela tiden, medan andra är lite friare och man får jobba på egen hand, enligt lärarens instruktion.

Vissa elever har behov av att fullfölja sin skoldag på plats på skolan. Deras vårdnadshavare har kontaktats.

Lärare och annan personal finns på plats på skolan och kan kontaktas om man har frågor.

Lunchlådor finns att hämta

Elever som studerar hemma har möjlighet att hämta en varm matlåda på närmaste skola i kommunen. Lådan hämtas vid respektive skolkök i Lundsbrunn, Hällekis, Källby, på Prästgård och Ljungsbacken mellan klockan 11.00 och 13.00.

Lådan hämtas utomhus, eleven går allstå inte in i skolan. Instruktioner vad som gäller på respektive skola ges vid dörrarna till köken.

De elever som är på plats på Liljestensskolan äter i matsalen som vanligt.

Under måndagen kommer lärarna att ta upp beställningar för de elever som vill hämta en matlåda kommande dagar. Då ska även specialkost och allergianpassad kost uppges. Från och med onsdag räknar kostenheten med att även specialkosten ska fungera. Beställningen är bindande och ska hämtas ut.

Hjälpas åt och göra det bästa av situationen

Den här situationen är ny, annorlunda och svårt både för lärare och elever. Vi måste göra det bästa möjliga av tiden och hjälpas åt för att undervisningen ska bli så bra som möjligt. Vi får lära oss tillsammans.

Som vårdnadshavare kan man hjälpa till precis som inför en vanlig skoldag genom att se till att ungdomen går upp i tid och helst äter frukost innan skolan börjar (alternativt har frukosten nära till hands på en kortare rast).

Det kan vara en god idé att skriva ut barnets schema och sätta upp på den plats där han eller hon ska sitta och jobba.


Nyhet/Pressmeddelande från: Götene kommun