TORSDAG 7 JANUARI 2021


Bild av David Mark från Pixabay

Smittskydd västra Götalands rekommenderar hemarbete och tillfällig distansundervisning på högstadiet

Smittspridningen av covid-19 i Västra Götaland har fortsatt under jul- och nyårshelgerna och läget är ansträngt både inom vården och i samhället i övrigt.

Under veckorna före jul såg Smittskydd Västra Götaland en markant ökning av antalet fall i de åldrar som går på grundskolans högstadium. Antalet fall i dessa åldrar har nu minskat under jullovsveckorna.

– Vi befarar en ytterligare smittspridning när många nu återvänder till sina arbetsplatser och då skolorna öppnar på nytt efter jullovet. Vi rekommenderar därför liksom tidigare, att alla som kan arbetar hemifrån. Dessutom anser vi att en rekommendation om att regionens högstadier, där detta är möjligt, skulle övergå till distansundervisning till och med 24 januari vore en viktig åtgärd för att minska resandet och kontakter och därmed smittspridningstrycket i samhället, säger smittskyddsläkare Thomas Wahlberg.

Smittskydd Västra Götaland saknar befogenhet att själva ge denna generella rekommendation varför man under tisdagen tillsammans med Smittskydd Skåne lyfte frågan till Folkhälsomyndigheten.


Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen