TORSDAG 7 JANUARI 2021


Bild av leo2014 från Pixabay

Ny rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler

För att skydda varandra rekommenderas personal, besökare och patienter använda munskydd när de är i vårdlokaler där fler än en person vistas samtidigt. Det införs succesivt inom hela Västra Götalandsregionen från den 7 januari.

Om munskydd används på rätt sätt kan de minska smittspridningen, särskilt i situationer där människor inte kan hålla avstånd till varandra.

I Västra Götalandsregionen införs från och med 7 januari en tillfällig rekommendation att använda munskydd i vårdlokaler. Den genomförs under de närmaste dagarna och gäller både personal, besökare och patienter. Barn och ungdomar under 16 år och personer som av olika skäl inte kan använda munskydd undantas.

- ­Syftet med åtgärden är att ytterligare försöka minska smittspridningen inom vård och omsorg, säger Ingemar Qvarfordt, hygienläkare och medicinsk rådgivare på Västra Götalandsregionen, och tillägger att åtgärden följer Folkhälsomyndighetens nyss uppdaterade råd.

Munskydd kommer att delas ut till alla som behöver besöka, vårdas eller arbeta i lokaler för vård och omsorg. Det kommer bara lämnas ut ett åt gången för att minska risken att de förorenas.

Att rekommendationen om generell användning av munskydd införs betyder inte att Västra Götalandsregionen lättar på andra rekommendationer rörande Covid-19.

Vårdgivarna i Västra Götalandsregionen har möjlighet att anpassa rekommendationen med lokala rutiner för sina respektive verksamheter. Frågor om lokala tillämpningar får ställas till respektive förvaltning, privat utförare eller kommun.


Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen