LÖRDAG 2 JANUARI 2021


Ringhals 1 och 2 - photo credit: maol - Creative Commons License - Källa: Flickr

Elproduktionen vid Ringhals 1 avslutad

Efter 44 år och 364 dagar i drift stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 av för gott klockan 23:52 på nyårsaftons kväll. – Det är med ett stänk av vemod men med stor stolthet i hjärtat vi på nyårsaftons kväll stängde Ringhals 1 och tackar den för lång och trogen tjänst, säger Ringhals vd Björn Linde.

Kärnkraftverket togs i kommersiell drift 1 januari 1976, och beräknas vid sin slutliga avställning ha levererat hisnande 220 terawattimmar el, vilket motsvarar hela Göteborgs elförbrukning under 44 år. Det innebär att miljön besparats på upp emot 200 miljoner ton CO2 jämfört med om motsvarande mängd el framställts genom kol, gas eller olja.

Ringhals 1 är ett stycke svensk industrihistoria som byggdes av ASEA Atom mellan 1969 och 1975. Anläggningen var Asea Atoms första prototyp av ett stort kärnkraftverk och har genom åren moderniserats till så gott som en tredje generationens kokvattenreaktor.

– Sedan stängningsbeslutet kom 2015 har våra medarbetare varit fast beslutna att köra anläggningen säkert och stabilt ända in i mål. Jag är mycket imponerad och stolt över det engagemang och den professionalitet som visats, säger Björn Linde.
– Den slutliga avställningen var väl förberedd och gick som planerat, berättar Björn Linde.

Livet på Ringhals går vidare

Nu startar nästa fas i reaktorns livscykel. Det första steget efter att effektdriften upphört är att tömma reaktorn på kärnbränsle, därefter börjar anläggningen förberedas för avveckling. Nedmonteringen kommer starta i större skala andra halvåret 2022. Först om 10 år förväntas den vara avslutad.

Elproduktionen på Ringhals fortsätter med reaktorerna Ringhals 3 och 4 där man nyligen investerade 900 miljoner i oberoende härdkylning, ett myndighetskrav för fortsatt drift efter årsskiftet. Ringhals 3 och 4 står för cirka 12% av landets elproduktion.

Fakta
  • Ringhals 1 är sitt namn till trots den andra av fyra reaktorer som togs i kommersiell drift vid Ringhals kärnkraftverk i 1 januari 1976.
  • Ringhals 1 är en kokvattenreaktor. Ursprunglig effekt var 730 MW men har efter flera modifieringar genom åren höjts till 900 MW.
  • Som mest producerade anläggningen 2019 med 6 736 428 MWh. Dess höga tillgänglighet var en starkt bidragande orsak till Ringhals totala produktionsrekord på 30 TWh som sattes 2018.
  • Ägarnas beslut att stänga Ringhals 1 fem år tidigare än planerat togs 2015 av lönsamhetsskäl.
  • Vid stängningen har anläggningen producerat 220 terawattimmar fossilfri el.
  • Under sin drifttid har Ringhals 1 besparat miljön på upp till 200 miljoner ton CO2, jämfört med om samma el producerats med kol, olja eller gas.
  • Ringhals kärnkraftverk har fyra anläggningar. Investeringar för långtidsdrift görs i 80-talsreaktorerna Ringhals 3 och 4. Ringhals 2 stängde i december 2019.
  • Ringhals är arbetsplats för 1 170 anställda och cirka 500 konsulter i 60 yrkeskategorier, kärnkraftverket är beläget på västkusten i Varbergs kommun cirka sex mil söder om Göteborg.
Ringhals Kärnkraftverk ligger på västkusten, cirka två mil norr om Varberg. Ringhals ägs av Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se/


Nyhet/Pressmeddelande från: Ringhals kärnkraftverk