TORSDAG 17 DECEMBER 2020


Skaraborgs Sjukhus Skövde - Foto: Mikael Sjömark

VGR går upp i förstärkningsläge

Västra Götalandsregionen (VGR) har torsdagen den 17 december gått upp i regionalt förstärkningsläge. Detta för att kunna hantera den mycket allvarliga utvecklingen av pandemin, med högt flöde av nya patienter och ansträngt bemanningsläge.
VGR gick upp i stabsläge i början av november och går nu över i förstärkningsläge från den 17 december.

– Det är nu en väldigt stor belastning på VGR som helhet. Genom förstärkningsläget kan vi än mer effektivt koordinera våra beslut och ännu tydligare och snabbare prioritera, för att säkra tillgängligheten till hälso- och sjukvården och uthålligheten i bemanningen, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör.

Antalet patienter med covid-19 fortsätter att öka kraftigt. Idag vårdas 420 personer med covid-19, varav 43 på intensivvårdsavdelning, IVA. Det syns inga tecken på avmattning. Bemanningssituationen är därmed mycket ansträngd på samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar.

VGR står redo att påbörja vaccineringen mot coivd-19, så snart tillgång till ett godkänt vaccin finns. Förstärkningsläget säkerställer att nödvändiga åtgärder för vaccination kan prioriteras.

Samtidigt hanterar organisationen ett pågående cyberangrepp.

– Det finns inget som tyder på att aktörerna gjort intrång i vår IT-miljö, säger Ann-Sofi Lodin.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen