ONSDAG 16 DECEMBER 2020

Fri parkering för sjukhuspersonal till 31 mars

Personalparkeringarna vid Västra Götalandsregionens (VGR) sjukhus blir fortsatt avgiftsfria till och med 31 mars 2021. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt sammanträde. Den avgiftsfria parkeringen innebär minskade intäkter för VGR om cirka 1,8 miljoner kronor per månad. För personalen kan gratis parkering innebära att de förmånsbeskattas.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i VGR under perioden 31 augusti - 31 december 2020. Västtrafik AB håller igång kollektivtrafiken som vanligt och har gjort allt de kan för att få ett säkert och smittfritt resande men det kan vara trångt i rusningstrafik.

För att fortsatt ge möjlighet att ta bilen till jobbet och underlätta resor till och från arbetsplatsen i samband med covid-19 beslutas om kostnadsfri parkering för vårdpersonal vid sjukhus i VGR under perioden 1 januari-31 mars 2021. Beslutet gäller endast på personalparkeringar vid sjukhus som förvaltas av Västfastigheter.

Beslutet om kostnadsfri parkering för personal kan innebära att personalen förmånsbeskattas. För VGR innebär beslutet minskade intäkter om cirka 1,8 miljoner kronor per månad.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen