ONSDAG 16 DECEMBER 2020

Samtliga medarbetare i Västra Götalandsregionen får en julbonus

Alla anställda i Västra Götalandsregionen får en julbonus på 1500 kronor. Det beslutade regionstyrelsen idag. Året som snart är till ända har varit ett mycket tufft år för Västra Götalandsregionen. Medarbetare har fått slita hårt, många har fått göra åtskilliga övertidstimmar, skjuta på ledigheter och på andra sätt fått kämpa under detta pandemiår. Och än är det långt ifrån över.

Det har gjorts och görs stora insatser för att upprätta bästa möjliga vård, för att hålla igång kollektivtrafiken och andra områden inom all den samhällsservice som Västra Götalandsregionen levererar till invånarna.

Det är för alla dessa insatser och som en del i att visa uppskattningen för medarbetarna i Västra Götalandsregionen och då samtliga medarbetare som en julbonus på 1500 kronor kommer att betalas ut.

- Personalen i Västra Götalandsregionen har gjort och gör en enorm insats under detta pandemiår. Vi vill därför från regionstyrelsens sida tacka alla medarbetare för det slit och det engagemang de visat genom att dela ut en julbonus och då till samtliga anställda i Västra Götalandsregionen, säger Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande.

Nyhet/Pressmeddelande från: GrönBlå Samverkan i Västra Götalandsregionen