FREDAG 11 DECEMBER 2020


Bild av Pexels från Pixabay

SMS till allmänheten om rådande läge avseende coronapandemin

Regeringen uppdrar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten att skicka ett SMS till Sveriges befolkning. Syftet med utskicket är att informera om, samt uppmana allmänheten att följa de råd som finns för att minska smittspridningen av det virus som orsakar covid-19 inför kommande högtider och ledigheter.

Med anledning av det rådande läget avseende coronapandemin har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten i uppdrag att gemensamt ta fram och samordna ett massutskick i form av ett SMS-meddelande till allmänheten.

– Det är angeläget att hela befolkningen får relevant information om vad som gäller för att kunna bidra till att minska smittspridningen av covid-19, säger inrikesminister Mikael Damberg.

– Regeringen är glad för den hjälp som erbjuds av våra fyra största mobiloperatörer Telia, Tele2, Telenor och Tre. De gör ett betydelsefullt bidrag till att sprida viktig information i ett allvarligt läge, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman.

Inför stundande helger och ledigheter har Folkhälsomyndigheten beslutat om ändringar i föreskrifterna och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Det innebär bland annat att det från den 14 december återigen blir nationella råd som gäller för alla regioner, samma råd ska alltså gälla i hela landet. SMS-utskicket ska göras i så nära anslutning till detta som möjligt.

Nyhet/Pressmeddelande från: Justitiedepartementet, Infrastrukturdepartementet