TORSDAG 10 DECEMBER 2020

Fler får operation i tid igen i Västra Götaland

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige. Även i Västra Götaland är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under oktober fick 39 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Västra Götaland. Det är fler än en typisk oktobermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 33 procent).

I praktiken innebär det att 9 526 av de 24 199 patienter som under månaden väntade på operation i Västra Götaland tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Västra Götaland är ändå att färre patienter tvingades längre än 90 dagar i oktober än i början pandemin (-8 procentenheter jämfört med april–juni).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 24 199 patienter på operation i Västra Götalands län under oktober månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom gynekologi. Här tvingades 49 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+17 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som neurokirurgi, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (44 procent).Nyhet/Pressmeddelande från: Newsworthy