ONSDAG 9 DECEMBER 2020


Bild av Myriams-Fotos från Pixabay

Konsumtionen av mjölk har minskat med 57 procent sedan 1980

Den 9 december publicerar vi den årliga officiella statistiken över livsmedelskonsumtionen och dess näringsinnehåll. Med hjälp av statistiken går det nu att följa utvecklingen från 1960-talet fram till 2019.

Statistiken visar att totalkonsumtionen av kött har ökat med 30 procent sedan 1980 till 83 kg per person 2019. Den har emellertid har minskat sedan 2016. Konsumtionen av fjäderfäkött har ökat mest av de olika köttslagen. Totalkonsumtionen av fjäderfäkött är mer än fyra gånger högre per person 2019 jämfört med 1980.


Foto/källa: Jordbruksverket

Statistiken visar även att totalkonsumtionen av köksväxter, som exempelvis morötter, tomater och inlagd gurka, har mer än fördubblats sedan 1980, från 42 kg till 86 kg per person. Konsumtionen har ökat mest för färska och frysta köksväxter, från 32 till 70 kg per person.

Direktkonsumtionen av mjölk har minskat med 57 procent sedan 1980, från 160 liter till 68 liter per person 2019. Däremot har konsumtionen av mer förädlade mejeriprodukter som ökat från 14 kilo till 19 kilo per person.

Hur beräknar vi livsmedelskonsumtionen?

Förenklat kan konsumtionen uttryckas som produktion + import – export delat med medelbefolkningen. Syftet med statistiken handlar främst om att följa konsumtionsutvecklingen på lång sikt än att redovisa exakta siffror för specifika livsmedel under enskilda år.

Nyhet/Pressmeddelande från: Jordbruksverket