TORSDAG 3 DECEMBER 2020


Foto: Allan Karlsson

Flera förändringar i Västtrafiks nya tidtabeller

Den 13 december byter Västtrafik tidtabeller i hela regionen. Samtidigt görs förändringar för att anpassa trafiken efter resandet. Det innebär fler turer där många reser och färre turer där resandet är lågt. Vid tidtabellskiftet sätts även 450 helt nya bussar in i trafiken i Sjuhärad och Göteborgsregionen.

Söndagen den 13 december händer det mycket i kollektivtrafiken i Västra Götaland. Västtrafiks nya tidtabeller börjar gälla och nödvändiga förändringar av trafiken genomförs.

– Vi ser över all vår trafik varje år för att säkerställa att resurserna används så effektivt som möjligt och gör som störst nytta för våra regionens invånare, säger Jarl Samuelsson, affärsenhetschef, Västtrafik.

Trafikförändringarna baseras på resandestatistik, synpunkter från resenärer och kommuner samt långsiktiga planer för kollektivtrafiken i regionen. Arbetet att utveckla trafiken sker i samarbete med Västtrafiks upphandlade trafikföretag.

450 nya bussar

Samtidigt får många linjer i Göteborgsregionen och i Sjuhärad helt nya fordon i samband med att nya trafikavtal träder i kraft. Totalt rör det sig om cirka 450 nya bussar som sätts in i trafiken, varav cirka 150 är elbussar som börjar köra i Göteborgsområdet.

Förstärker trafiken

Trots ett nästan halverat resande fortsätter Västtrafik att förstärka på flera håll under rusningstid för att undvika att trängsel uppstår. En åtgärd Västtrafik vidtagit på grund av coronapandemin.

Sök din resa i appen Västtrafik To Go

Alla trafikförändringar som sker den 13 december går att söka på i Västtrafik To Go och i reseplaneraren på Västtrafiks hemsida.

Alla trafikförändringar finns på Västtrafiks hemsida.

Skaraborg:

Linje 400 mellan Skövde och Karlsborg och 402 mellan Skövde och Hjo får fler turer på vardagar. Samtidigt läggs linje 403 mellan Tibro och Hjo ner på grund av få resenärer.

Förändringar i tätortstrafiken i Mariestad där linje 1 och 2 får förändringar i körväg och nya hållplatser.

Linje 613 mellan Skövde och Lerdala får fler turer samtidigt som linje 614 mellan Skövde och Timmersdala läggs ned på grund av för dålig vägstandard.

Nyheter i tågtrafiken:

Nya avgångar på sträckan Falköping-Mullsjö-Habo-Jönköping på vardagar.

För tågresenärer i Ale blir det bättre resmöjligheter på kvällar och söndag när Vänersborgstågen gör uppehåll på Alependelns samtliga stationer.

Ny avgång på sträckan Uddevalla-Trollhättan-Göteborg på vardagar.

Nyhet/Pressmeddelande från: Västtrafik