ONSDAG 2 DECEMBER 2020


Platsen för den konstnärliga utsmyckning i Källby är på den lilla kullen vid buss- och tågstationen

Konstnär klar för utsmyckning i Källby

Götene Lions har i år varit tvungna att ställa in en massa olika aktiviteter. Ett stort projekt som Lions, trots Corona, har kunnat arbeta vidare med är konstnärliga utsmyckningar i Lundsbrunn, Källby, Hällekis och i närheten av korsningen mellan E20 och Rv 44.

Koppling till mat och vad jorden ger

Vad förknippar du Källby med? Det var frågan till allmänheten när Lions ville få in idéer och förslag om en lämplig utsmyckning i Källby. I förslagen var det vanligast med kopplingen till Dafgårds och deras produkter. När professionella konstnärer därefter blev inbjudna att anmäla intresse så ingick det i förutsättningarna att konstverket inte får ha en direkt koppling till ett företag eller till en produkt, men att utsmyckningen på något sätt ska anknyta till mat och till vad jorden ger. Nu har Lions tillsammans med representanter från kommunen föreslagit en konstnär och en utsmyckning för den lilla kullen vid buss-och tågstationen i Källby och kommunstyrelsen har beslutat att ta emot den framtida gåvan.

Rapsblomma i cortenstål som symbol

Vinnande konstnär är Africa Coll. Hon är född i Spanien och bosatt i Vinninga. I sitt konstnärskap utgår hon från natur och naturintryck. Hon skriver i sin ansökan – En vanlig syn på våren och sommaren är att marken kring Källby täcks av lysande gula rapsfält. Jag har valt rapsen och dess olja som en symbol för allt som jorden ger. Rapsen berikar också våra liv med sin färg. Jag har arbetat med rapsens olika stadier genom blomman. Blomman bär på fröet till nästa generation. Min blomma representerar alla utvecklingsstadier. Fröet ger oljan.

Konstverket tillverkas i cortenstål, för färgen som likt rapsfälten lyser upp sin omgivning. Precis som en levande växt genomgår cortenstålet en förändring, får patina och blir vackrare med tiden. Kronbladen pekar i de fyra väderstrecken, som en orienteringspunkt för människor i rörelse. Blomman representerar tillväxt. Allt blomman ger symboliserar också det Källby ger. Ett ingraverat citat från Erik Gustaf Geijers Odalbonden framhäver vad jorden och rapsen ger – maten som håller oss vid liv.

Genialt motiv

En erfaren konstexpert som har deltagit i urvalsprocessen anser att rapsblomman är ett genialt motiv. Konstverket blir 4,5 meter högt och 5,4 meter brett. Det blir en färgklick som spelar mot parkens gröna nyanser och samspelar mot sydsidan med John ”Jompa” Ahlgrens stenpelare, som finns i området sedan tidigare.

Det är en donation för kulturändamål och ett ekonomiskt stöd från Sparbanken Skaraborg som har lagt grunden till Götene Lions omfattande kulturprojekt. Efter färdigställandet kommer respektive konstverk att överlämnas till kommunen som gåva. Invigningen av Edna Cers och Martin Hanssons konstverk i Lundsbrunn kommer att bli på våren 2021. För framtida utsmyckning i Hällekis är vissa förberedelser påbörjade.

/Gert Rahm - Götene Lions Club