ONSDAG 2 DECEMBER 2020

Naturen lockar i svåra tider

Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort visar på rekordmånga besökare. En trend som också går igen i Västra Götaland.

Naturvårdsverket har frågat länsstyrelser, naturum, friluftslivsorganisationer, turistföretag och ledförvaltare om hur de upplevde sommaren 2020. Svaret är tydligt. De har upplevt en rejäl ökning av både nya och vana besökare i naturen.

- På Länsstyrelsens webbplats för naturreservat och nationalparker fördubblades antalet besökare våren 2020. En tydlig indikation på att fler också tar sig ut, säger Sofie Bernhardsson, friluftssamordnare på Länsstyrelsen.

Självklart är det positivt att så många hittar ut i vår fantastiska natur men det kan också skapa problem. Fulla parkeringar, skräp och trängsel är de problem som har ökat mest under sommaren enligt undersökningen.

Allemansrätten gör att alla har tillgång till naturen, men här ingår även att ta ansvar för natur och djurliv och att visa hänsyn till markägare och andra besökare.

- Det är kul att så många tar sig ut, men det är viktigt att alla tar ansvar för att inte störa och inte förstöra, säger Sofie Bernhardsson.

Nyhet/Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götaland