FREDAG 25 SEPTEMBER 2020


Bild av Belova59 från Pixabay

Närhälsan börjar med antikropptestning

Från måndag kan allmänheten boka tid för antikropptestning hos Närhälsan. Drygt 80 av Närhälsans 104 vårdcentraler i Västra Götaland kommer att erbjuda tester.

Totalt är det 150 vårdgivare i Västra Götaland som kommer utföra provtagning varav Närhälsan står för lite mer än hälften. Information om hur man går tillväga för att testa sig finns på 1177 och varje vårdcentrals webbplats.

– De allra flesta är igång redan på måndag, men några kommer igång lite senare, säger Monica Radeberg, samordnande chefläkare Närhälsan.

Ingen brådska

Till skillnad mot PCR-provtagningen, som visar pågående infektion av Covid-19, så har det inte någon större betydelse när man tar antikroppstest eftersom man måste ha varit symptomfri i minst tre veckor. Provtagningen är planerad att pågå i flera månader så det finns gott om tid att hinna testa sig. Om provtagningstiderna tar slut för veckan så går det bra att vänta till veckan därpå. Vårdcentralerna håller samtidigt på med PCR-provtagning som prioriteras före antikropptestning.

– Det är hårt tryck på vårdcentralerna nu och om det är stor efterfrågan på båda typerna av tester så måste vi prioritera PCR-testerna för att bryta smittkedjor, säger Monica Radeberg.

Så här bokar du

Från och med måndag kan man boka tid via en särskild bokningssida på 1177.se. De vårdcentraler som erbjuder tester står listade kommunvis.

– Vi vet att många besöker Närhälsans webbplatser och det går att boka tid via dem också för att underlätta, men det är i grunden samma bokningssystem. Däremot går det inte ringa 1177 Vårdguiden på telefon för att boka tid, säger Monica Radeberg.

Viktigt att följa rekommendationerna

Provet sker genom ett blodprov i armen och inom en vecka beräknas provsvaret komma elektroniskt. Oavsett om provsvaret är negativt eller positivt så är det viktigt att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer: Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma om du känner dig sjuk.

Antikroppstestning – det här gäller

  • Provet är ett blodprov och tas genom ett stick i armen
  • Provsvar kommer elektroniskt. Företrädesvis som ett SMS där du ombeds logga in för att ta del av ditt provsvar samt en hänvisning till var du kan hitta information om vad provsvaret innebär.
  • Ett positivt provsvar innebär att du har haft en Covid-19-infektion och har antikroppar.
  • Har du konstaterats ha antikroppar gäller fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom du fortfarande kan smitta andra och det är ovisst hur länge antikroppar skyddar. Tvätta händerna ofta, håll avstånd och stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Du måste ha varit symtomfri från Covid-19-symptom i minst tre veckor för att kunna testa dig.
  • Personer under 18 år testas inte utan läkarbedömning.
  • Testet kostar 160 kronor.
  • Du bokar tid på din vårdcentrals webbplats eller på 1177.se. Läs informationen på din vårdcentrals webbplats om vad som gäller.

Pressmeddelande från: Närhälsan Västra Götalandsregionen