ONSDAG 23 SEPTEMBER 2020


Sparbanksstiftelsens Hanna Wallgren lämnar över checken till trollinglegendaren Sten-Gunnar Steénson från Götene SFK - Foto: Sten-Gunnar Steénson

Sparbanksstödet till Kinnekulleträffens smoltutsättningar

På grund av pandemin fick Götene Sportfiskeklubb ställa in Kinnekulleträffen i trollingfiske detta år. Då allt överskott från Kinnekulleträffen går till en smoltutsättning året efter så var det risk för att man skulle tappa ett års utsättning.

Men tack vare Sparbanksstiftelsen Skaraborgs satsning kallat "Sparbanksstödet" har nu Götene SFK fått 88 000 kr i bidrag vilket medför att man säkrar upp kommande utsättning av smolt i Kinneviken.