TISDAG 22 SEPTEMBER 2020


Bild av Rubn Gonzlez frn Pixabay

Fri tandvård för 24-åringar upphör

Västra Götalandsregionen har haft fri tandvård för unga vuxna ett år längre än vad lagen föreskriver. Men regionfullmäktige beslutade idag att den fria tandvården för 24-åringar upphör vid årsskiftet.

Den fria barn och ungdomstandvården i Västra Götalandsregionen förlängdes 2008, och har därefter successivt utökats till och med det år en individ fyller 24 år. 2017 infördes genom lagändring en nationell förlängning till och med 23 år. Fri tandvård till de som är 24 år har därefter varit ett regionalt beslut.

Beslutet innebär att Västra Götalandsregionen anpassar sitt erbjudande om fri tandvård till unga till den nationella nivån. Fria tandvården för 24-åringar upphör 1 januari 2021.


Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen