FREDAG 18 SEPTEMBER 2020

Asfaltering av Järnvägsgatan i Götene

Nu är det dags att asfaltera på Järnvägsgatan i Götene där det har grävts den senaste veckan.

Måndag och tisdag 21-22 september kommer delen mellan Majåkersgatan båda utfarter på Järnvägsgatan att asfalteras.

Det kommer att vara något begränsad framkomlighet under arbetets gång. Flaggvakter kommer att finnas på plats.


Pressmeddelande från: Götene kommun