MÅNDAG 14 SEPTEMBER 2020

Ungdomsarbetslösheten i Götene ökar, men inte lika mycket som i andra kommuner i Västra Götaland

49 av 49 kommuner i Västra Götalands län såg en ökande ungdomsarbetslöshet i augusti. Så även i Götene, även om ökningen var mindre än i andra kommuner i länet.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en uppgång i ungdomsarbetslöshet i Götene kommun med 1,2 procentenheter. Arbetslösheten bland personer i åldern 18–24 år låg i augusti på 8,6 procent.


Arbetslösheten i hela befolkningen stiger betydligt

Under augusti månad rapporterade Götene en total arbetslöshet på 6,4 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+1,6 procentenheter). Även i Västra Götalands län stiger arbetslösheten betydligt.

Sett till antalet personer betyder det att 416 av 6 500 invånare i åldern 16 till 64 år i Götene kommun var inskrivna som arbetssökande (111 fler än i augusti i fjol).

Det är tolfte månaden i följd som arbetslösheten stiger i Götene. Sedan augusti 2019 har arbetslösheten gått upp från 4,8 till 6,4 procent.

Götene är inte den enda kommunen i Västra Götaland där arbetslösheten går uppåt. Vi ser, i själva verket, just nu en uppgång i samtliga kommuner. Störst är ökningen i Strömstad där arbetslösheten stiger med 4,0 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Götene alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Västra Götalands län (6,4 procent i kommunen, jämfört med 8,7 procent i hela länet). Tjörn har den lägsta arbetslösheten i länet (4,0 procent), medan Åmål har den högsta (13,9 procent). För att Götene skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Tjörn skulle 156 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (+2,1 procentenheter) och ligger nu på 9,1 procent. 285 av 290 kommuner har högre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Ungdomsarbetslöshet ökar

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+1,2 procentenheter). I augusti var 8,6 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 58 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med tio personer på ett års sikt.

I och med den senaste månadens uppgång har de ungas arbetslöshet i Götene stigit elva månader i följd (upp från 8,1 procent i september 2019 till 8,6 procent nu).Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Götene lägre än i Västra Götaland som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 4,0 procentenheter.*Nyhet från: Newsworthy