TORSDAG 10 SEPTEMBER 2020

Lägesrapport VGR: Antikroppstester för allmänheten från vecka 40

Nu är antikroppstestningen av kommunal vård- och omsorgspersonal igång i Västra Götaland. För den breda allmänheten startar testningen under vecka 40, då en webbaserad tidsbokning öppnar.

Fram till och med den 6 september hade Västra Götalandsregionen tagit drygt 42 000 antikroppstester på patienter och sjukvårdspersonal. Denna vecka har testningen utökats till att även innefatta kommunal omsorgspersonal samt brukare i särskilt boende och hemtjänst.

– Provtagningen av kommunal hälso- och sjukvårdspersonal och brukare har börjat och kommer att utökas successivt de närmaste veckorna. Sedan öppnar vi för allmänheten, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ann Söderström.

Allmänheten kommer från och med vecka 40 kunna boka antikroppstest via en särskild webbplats med information om vilka vårdcentraler respektive sjukhus som erbjuder provtagning. Bokning kommer alltså inte göras genom att ringa till sin vårdcentral eller 1177. Provtagningen kommer att kosta 160 kronor. Mer information kommer närmare inpå starten.

PCR-tester, som visar pågående covid-19-infektioner, är högre prioriterade än antikroppstester. Om de båda typerna av provtagning skulle konkurrera om samma resurser för provtagning eller analys är det alltså PCR som går före i syfte att bryta potentiella smittkedjor.

Arbetsmiljöverket nöjda med skyddsutrustning på Västra Götalandsregionens sjukhus

Under sommaren har Arbetsmiljöverket gjort en tillsyn av personlig skyddsutrustning kring covidvård på sjukhusen i Västra Götalandsregionen. Man har intervjuat skyddsombud och arbetsgivarrepresentanter samt granskat skyddsutrustning.

Denna vecka avslutades tillsynen och Arbetsmiljöverket beskriver att VGR gjort ett riktigt bra arbete. Materialförsörjningen har styrts upp centralt och all skyddsutrustning har kvalitetsgranskats innan den skickats ut i verksamheten.

– Det här beskedet är ett kvitto på det hårda och imponerande arbete som gjorts ute på förvaltningarna i samarbete med Västra Götalandsregionens övergripande materielgrupp. Detta breda och goda samarbete har säkrat tillgången på personlig skyddsutrustning i vården, säger Ann Söderström.

Smittspridning i Västra Götaland

Fram till och med 9 september klockan 14.00 hade totalt 19 091 personer testats positiva för covid-19 i Västra Götaland. Under vecka 36 rapporterades 295 nya fall vilket är något mer än föregående vecka men samtidigt avsevärt färre än i början av sommaren.

Även om smittspridningen ligger på en lägre nivå än tidigare betonar Smittskydd Västra Götaland vikten av att alla stannar hemma vid symtom på covid-19.

– Vi måste fortsätta att hindra smittspridningen. Har man luftvägssymtom eller andra symtom på covid-19 ska man stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning. Det är inte minst viktigt nu när vi återvänder till arbetsplatser och skolor efter sommaren, för att undvika att smitta människorna vi har omkring oss, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.

Under vecka 36 genomfördes drygt 18 200 PCR-prover i Västra Götaland varav ca 1,7 procent var positiva. Det kan jämföras med ca 2,0 procent vecka 34 och 35.

1177 Vårdguiden på telefon bokar inga tider för provtagning av covid-19

Just nu är det många som vill boka tid för provtagning för pågående covid-19 infektion, det vill säga PCR-test. Många ringer till 1177 Vårdguiden på telefon för att få en tid för provtagning, vilket inte är möjligt.

- Det ökade trycket på 1177 Vårdguiden på telefon har stundtals lett till långa kötider som innebär att de som är sjuka och behöver bedömning av sjuksköterska har svårt att komma fram, säger Jill Johansson, verksamhetschef 1177 Vårdguiden på telefon.

Tidbokning för provtagning av pågående covid-19 infektion, så kallat PCR-test, bokas bara genom vårdcentralerna. Antingen via telefon eller digitalt genom att logga in på e-tjänster på mottagningens webbsida.

Det är viktigt att läsa på sin vårdcentrals webbsida vad som gäller för just den mottagningen. Om man inte har den möjligheten, går det att ringa vårdcentralen. Om tiderna är slut, återkom nästa dag.

Västra Götalandsregionen kommer att erbjuda antikroppstest till allmänheten senare i höst, men oavsett vilket test som ska tas går det inte att ringa 1177 för att boka tid.

Fortsatt lågt behov av sjukhusvård

Antalet personer i behov av sjukhusvård för covid-19 i Västra Götaland fortsätter att ligga på en låg nivå. I dag den 10 september kl. 10:00 vårdades totalt 39 personer för covid-19, varav 5 inom intensivvården.


*Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen Regionhälsan