ONSDAG 9 SEPTEMBER 2020

Skaraborgs Sjukhus avslutar stabsläget

Onsdag 9 september 2020 beslutade särskild sjukvårdsledning vid Skaraborgs Sjukhus att avsluta stabsläget och återgå till normalläge från och med idag kl. 13.00.

Skaraborgs Sjukhus har haft olika nivåer av höjd beredskap sedan 12 mars i år för att frigöra resurser för covid-vården. När SkaS nu återgår till normalläge avvecklas bland annat särskild sjukvårdsledning och beslutsvägarna återgår till det normala. Det som kvarstår är epidemiledningsgruppen, som fortsätter sitt arbete med att följa covid-utvecklingen både lokalt och regionalt.

- Vi kommer självklart bibehålla en stor försiktighet för lång tid framöver och följa covid-utvecklingen noggrant. Vi har gjort en samlad bedömning utifrån smittläge och belastning på sjukhuset, och anser att vi kan återgå till normalläge och hantera pandemin inom ordinarie verksamhet, säger sjukhusdirektör Jörgen Thorn.

- Att vi avslutar stabsläget innebär på inget sätt att faran för nya covid-utbrott är över, eller att vi nu släpper på vår vaksamhet på sjukhuset, betonar chefläkare Christer Printz. Antalet covidpatienter som vårdas på sjukhuset har varit stabilt och legat på en låg nivå de senaste veckorna. Vi har dock en beredskap om läget snabbt skulle förändras. Det är av högsta vikt av vi även fortsatt följer hygienregler och rekommendationer om fysisk distansering.

Tidigare uppmaningar och restriktioner för både patienter och personal kvarstår dock.

Om du ska besöka sjukhuset, tänk på följande:


*Pressmeddelande från: Skaraborgs Sjukhus