FREDAG 4 SEPTEMBER 2020


Foto: Jonas Weissglas

Sveriges största solcellspark invigd

Idag invigdes HSBs solcellspark utanför Strängnäs. Med sina 35 hektar och en energiproduktion som motsvarar årselanvändningen för nära 5 000 lägenheter är det den största solcellsparken i Sverige.

Södermanlands läns landshövding Beatrice Ask invigningstalade när HSBs solcellspark längs med E4:an utanför Strängnäs för första gången öppnade upp för intresserade.

– Solcellsparken i Strängnäs är ett påtagligt kliv in i framtiden. Den satsning som HSB Södermanland gjort innebär att många boende kan erbjudas riktigt bra el som minskar elproduktionens klimatpåverkan. Många vill bidra till att förverkliga Sveriges klimatpolitiska mål, men Strängnäs solcellspark ser ut att bli störst i Sverige med 41 600 solpaneler i den första etappen. Och det är en konkret investering som gör skillnad, säger Beatrice Ask.

Den 35 hektar stora solcellsparken började byggas i våras av HSB Södermanland i samarbete med solenergiföretaget EnergiEngagemang. Parken blir Sveriges största med en total installerad effekt på 14 megawatt och en elproduktionskapacitet på 13 000 000 kWh, vilket motsvarar årselanvändningen för 4 650 lägenheter, i första etappen. Det är i första hand bostadsrättsföreningar i HSB Södermanland som har erbjudits att köpa andelar i parken.

– HSBs roll som hållbar samhällsbyggare gestaltar sig i denna fantastiska solcellpark. Vi har som en av landets ledande bostadsaktörer en möjlighet och ansvar att göra skillnad. Här skapar vi grön medlemsnytta samtidigt som vi bidrar till Sveriges energiomställning, säger Jon Leo Rikhardsson, vd HSB Södermanland.


*Pressmeddelande från: HSB