MÅNDAG 17 JUNI 2019

Arbetet med det grundstötta lastfartyget i Vänern fortsätter

Kustbevakningens insats i Vänern fortsätter efter att ett drygt 65 meter långt lastfartyg gått på grund i Lurö skärgård under söndagsmorgonen. Fartyget var på väg till Hönsäter. Ingen olja har läckt ut i samband med grundstötningen.

I förhör med besättningen har en person erkänt att denne somnat under sin vakt vilket orsakade grundstötningen och ett strafföreläggande gällande vårdslöshet i sjötrafik har utfärdats.

När haveristens skrov undersöktes under söndagskvällen upptäckte Kustbevakningens dykare att en av fartygets bränsletankar står på grund.

För att minimera risken för ett utsläpp i samband med lossdragningen vill Kustbevakningen att två bränsletankar ska tömmas innan bärgningen påbörjas. En tankbil kommer att transporteras till platsen på pråm.

Kustbevakningen är kvar på plats med både personal och miljöskyddsfartyget KBV 051 i beredskap.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen