SÖNDAG 16 JUNI 2019

Lastfartyg på grund i Vänern – låg risk för oljeutsläpp

Ett drygt 65 meter långt lastfartyg gick under söndagsmorgonen på grund norr om Kållandsö i Vänern. Personal från både Kustbevakningen och Transportstyrelsen finns på plats. Orsaken till olyckan är ännu oklar.

Grundstötningen inträffade tidigt på söndagsmorgonen vid Stenskär som hör till Säffle kommun. Ingen person ska ha skadats i samband med grundstötningen och risken för ett oljeutsläpp bedöms för tillfället som låg. En förundersökning om vårdslöshet i sjötrafik har inletts. Det är ännu oklart vad som orsakat olyckan. Fartyget är lastat med foder.

Kustbevakningens miljöskyddsfartyg KBV 051 finns på plats vid haveristen tillsammans med en inspektör från Transportstyrelsen.

– Den samlade bedömningen just nu är att haveristen står hårt på grund. Vi har ett bra samarbete med både Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Länsstyrelsen och kommunen, säger räddningsledare Mattias Heneborn.

Dykare från Kustbevakningen är nu på väg till haveristen för att inspektera skrovet. All information om eventuella skador och hur fartyget står på grund är viktig inför det kommande bärgningsarbetet.

Beslut om hur och när en bärgning får ske fattas av Transportstyrelsens fartygsinspektör tillsammans med Kustbevakningen.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen