LÖRDAG 29 APRIL 2017

Hällekis Båtklubb tar över fisket i Stenbrottet

Nyligen slöt Hällekis Båtklubb ett nyttjanderättsavtal med Götene kommun angående fisket i Stenbrottet på Kinnekulle, därmed tar båtklubben i samarbete med Forshems Scoutkår över ansvaret då Götene Sportfiskeklubb valt att dra sig ur efter många år.

Det finns fisk färdig att sätta i sjön men innan det kan ske ligger bollen hos Länsstyrelsen som måste ge sitt klartecken, en procedur som måste genomföras varje år.

Hur samarbetet med Scouterna kommer att bedrivas är inte helt klarlagt ännu men lär säkert bli både tillsyn, städning mm.

Försäljning av fiskekort kommer i stort sett bli som tidigare, på Nätet och via lokala butiker.

Det finns även tidiga planer på att utveckla området i Stenbrottet och kring sjön för att fler besökare skall kunna ta tillvara de vackra och unika omgivningarna.